X
Back to the top

Disclaimer

In deze disclaimer geven wij aan onder welke voorbehouden wij de informatie op onze website ter beschikking van bezoekers stellen.

Privacy:

 • De persoonlijke gegevens op deze site worden door Orkest Eigen Hulp voor geen enkel ander doel ingezet dan om deze site te kunnen onderhouden, met als doel de vereniging te promoten en nieuwe leden te werven.
 • Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

Intellectueel eigendom, copyrights:

 • Het gebruiken en/of raadplegen van de informatie op deze website is vrijgesteld van verplichtingen zolang u deze informatie niet kopieert, redigeert, aanpast, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
 • U mag de inhoud van deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Straatorkest Eigen Hulp is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of enig ander materiaal van deze website te gebruiken of hergebruiken.
 • Het intellectueel eigendom berust, tenzij het intellectueel eigendom bij, nader- of niet nader omschreven derden behoort, bij Straatorkest Eigen Hulp.
 • Personen, zoals publiek en niet- spelers van Straatorkest Eigen Hulp, die zich menen te herkennen op enig beeldmateriaal kunnen hieraan verder geen rechten ontlenen anders dan reeds wettelijk bepaald.

Garantie:

 • Straatorkest Eigen Hulp geeft geen garantie op juistheid en/of volledigheid van hetgeen op deze site gepubliceerd wordt.
 • Tevens is Straatorkest Eigen Hulp niet verantwoordelijk voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, ontstaan aan bezoekers eigendommen/apparatuur door het bezoeken van deze site, of door het aanklikken en/of bekijken of raadplegen van de content op deze site.

Voor zover van toepassing:

 • Straatorkest Eigen Hulp doet haar uiterste best de agenda en andere content op deze site zo actueel mogelijk te houden, doch bezoekers kunnen geen rechten doen gelden op eventuele foutieve vermeldingen en/of afwijkingen in enige vermelding.
 • Bij verlopen data zullen er geen acties ondernomen worden deze aan de voorbije realiteit aan te passen.

Verder geldt:

 • Mocht ondanks alle inspanningen van Straatorkest Eigen Hulp de informatie en/of de inhoud van deze website niet volledig en/of niet juist zijn, dan kan Straatorkest Eigen Hulp en de daartoe behorende leden daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 • De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid.
 • Straatorkest Eigen Hulp behoudt zich het recht voor om informatie en beeldmateriaal te wijzigen, te verwijderen. Voorafgaande mededeling worden daar niet over gegeven.

Informatie van derden:

 • Straatorkest Eigen Hulp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

 • Indien deze disclaimer wijzigt, dan vindt u hier steeds de meest actuele versie.

Boekingen

Vacature


Home      Optredens      Tournees      Foto's      Video's      English      Contact

 

Disclaimer      Privacy

De inhoud van deze pagina is beschikbaar onder CC-BY-SA/GFDL