21 juli 2022
Oostduin, Benoordenhout
Gratis toegang
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Wassenaar
Address: Goetlijfstraat 5
Zipcode: 2596 RH

We spelen in de mooie tuin voor de bewoners van Oostduin.